De Echter Cahiers

 

De volgende boeken zijn te koop in Klimop:

 

 

Denken in doelen

Op school moeten we de kinderen zoveel mogelijk medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkelingsproces. Activeer kinderen door ze te stimuleren zichzelf doelen te stellen. Zo maken ze hun eigen plannetjes. En je werkt nu eenmaal het hardst aan je eigen plan. Probeer niet in tijd maar in doelen te denken. Kinderen moeten werken aan een doel. Niet een uur rekenen per dag, maar werken totdat je het kunt en niet totdat de tijd om is. In het tweede Echter Cahier staat beschreven hoe de Jozefschool in Wehe-Den Hoorn werk heeft gemaakt in het Denken in Doelen. Het Cahier beschrijft hoe de juffen Marion en Mariska het hebben vormgegeven. Kinderen en ouders geven aan wat hen er aan bevalt.

 

Prijs: 5,00 euro

 

Corresponderen per weblog

Corresponderen per weblog is het derde Echter Cahier dat maart 2008 verscheen. Het boekje van 28 bladzijden werd gemaakt door kinderen van jenaplanschool Het Anker uit Emmen en freinetschool Toermalijn uit Den Horn. Titia Schuitemaker, Hans Bol, John Bronkhorst en Jimke Nicolai werkten ook mee aan dit boekje. Kinderen en leraren beschrijven hun weblogs, maar ook denken ze na over de betekenis daarvan voor de schoolcorrespondentie. Het boekje bevat volop praktische tips voor schoolcorrespondentie per weblog.

 

Prijs: 5,00 euro

 

De kleuterrotonde, leren in alle lokalen

Leraren van openbare basisschool De Opslach uit Franeker ontwikkelden een interessante organisatievorm voor hun kleuterafdeling. De werkwijze heet de kleuterrotonde. Leren in alle lokalen. In 6 hoofdstukken wordt beschreven wat de kleuterronde inhoudt. De rotonde kent vijf ‘afslagen’: een hoekenlokaal, een crealokaal, een speellokaal, het ontdeklokaal en een taalatelier. De kleuterrotonde heeft als centrale punt het werken vanuit een thema. Leraren en kinderen van de verschillende groepen werken samen in dit model. ‘De belangrijkste weg gebruikers zijn natuurlijk de kinderen. Zij hebben altijd voorrang.’ In het boekje van 24 bladzijden wordt ook de organisatie van een dag in de kleutergroep besproken. Heel praktisch. Ook voor freinetscholen toepasbaar.

 

Prijs: 5,00 euro