Afwezigheden

 

Voor niet-leerplichtige kleuters moeten afwezigheden niet gewettigd worden door een medisch attest. Het volstaat de school op de hoogte te brengen samen met de vermoedelijke duur van de afwezigheid.

 

Voor kinderen uit het lager onderwijs en leerplichtige kleuters geldt de onderwijsreglementering. Er zijn vier soorten gewettigde afwezigheden.

 

• Gewettigde afwezigheden wegens ziekte: een schriftelijke verklaring van de ouders dat het kind ziek was volstaat bij afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen en met een maximum van 4 maal per schooljaar. Vanaf de 5de keer dient een medisch attest (doktersbriefje) binnengebracht te worden. Vanaf een afwezigheid van 4 dagen of meer eveneens. Zelfgeschreven ziektebriefjes (te downloaden hieronder) in de week voor of na een vakantieperiode worden wettelijk niet meer aanvaard. Alleen een doktersbriefje kan in geval van ziekte dienen.

 

• Afwezigheden van rechtswege gewettigd: zoals

o het bijwonen van een familieraad

o het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant van het kind

o de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank

o het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming

o de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht

o het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van het kind

 

• Afwezigheden die vooraf moeten besproken worden met de begeleider en waar het pedagogisch team een toestemming kan voor geven:

o rouwperiode

o begrafenis in het buitenland

o sport- of culturele manifestatie (max. 10 halve kalenderdagen)

o uitzonderlijke persoonlijke redenen (max. 4 halve kalenderdagen)

 

• Uitzonderlijke omstandigheden bij trekkende bevolking.

 

In elk van deze gevallen moet de ouder de school zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de afwezigheid samen met de vermoedelijke duur.

 

Download
Blanco afwezigheidsbriefjes
afwezigheidsbriefjes.pdf
Adobe Acrobat document 26.4 KB