"Goed onderwijs wordt gegeven met passie, gebaseerd op een inspirerende visie die tot uitdrukking komt in een doorleefde samenhang, zoals in de dagelijkse praktijk van Freinet."

 

Klimop is een onafhankelijke en pluralistische freinetschool. Het is een erkende gesubsidieerde basisschool voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

 

Klimop biedt kinderen iets moois aan op een minder gebruikelijke manier! En dit met klassen in een prachtig Kasteel op een uniek Kasteeldomein van 4 ha!

 

Binnen de freinetpedagogiek staat de ervaringswereld van het jonge geweld centraal, zodat leren zinvol en boeiend blijft. De kinderen leren op hun eigen niveau en tempo. De emotionele ontwikkeling van de kinderen is even belangrijk als het verwerven van kennis. Met behulp van freinettechnieken proberen de leerkrachten elke dag opnieuw dit te verwezenlijken.

 

De kinderen leren initiatief nemen, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen. Ze worden gestimuleerd in hun zelfexpressie en creativiteit.

 

Veel aandacht gaat naar het samenwerken in groep en het respect voor elkaar. De werking is coöperatief: leerkrachten, kinderen en ouders nemen ieder engagementen op en zijn zo samen verantwoordelijk voor de goede klas- en schoolwerking. Samen school maken krijgt op deze manier vorm.

 

Voor een snelle (foto) blik in Klimop, klik hier.

Hoe ziet een dagje in Klimop er uit? Nieuwsgierig? 

Klik hier.