De ervaringsgerichtheid

 

Brengen we de eerder genoemde aspecten samen, dan komen we tot de schematische voorstelling van het E.G.K.O. (Ervaringsgericht kleuteronderwijs), waarbij deze 3 pijlers voor de klaspraktijk steunen op het

 

fundament : de ervaringsgerichtheid

 

Kinderen die zich vrij kunnen bewegen in een rijk aanbod van materialen en activiteiten, die aansluiten bij hun niveau en hun belangstelling, geraken uit zichzelf zeer betrokken op hun spel. De “creatieve processen” die dan opgang komen garanderen een optimale ontwikkeling.

 

Wanneer kinderen zich om een of andere reden niet zo goed voelen in de klas kan dit een sein betekenen op hun ontwikkeling. Vaak zal hun betrokkenheid hier trouwens ook onder lijden. De kleuterleidster heeft een brede waaier van mogelijkheden ter beschikking om kinderen door hun moeilijkheden te helpen. (en “bevrijdingsprocessen” mogelijk te maken): van een bemoedigend knipoog tot het doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten...

 

Ons streefdoel is : de emancipatie. Hiermee bedoelen we dat de kinderen sociaal en emotioneel gezond kunnen functioneren, kritisch en creatief kunnen omgaan met hun omgeving.