Vrije tekst

 

Teksten in freinetgroepen zijn dé spil van het taalonderwijs. De kinderen schrijven over de eigen- of klasbelevingen. De teksten verschillen dus fundamenteel van een ‘vrij opstel’ omdat er absoluut geen enkele verplichting qua aantal, vorm of inhoud aan vastzit.

 

In de kleuterklas wordt daar ook al mee gestart. Naar aanleiding van een vrije tekening, vertellen ze er ook een verhaal bij, die de leerkracht dan neerschrijft op die tekening. Die verhalen die opgetekend werden, kunnen later opnieuw opgeroepen worden door de leerkracht of de ouders.

 

De vorm hierbij wordt door de kinderen zelf gekozen. De gemaakte teksten worden voorgelezen, teksten worden gebruikt voor tekstbesprekingen, teksten worden verder uitgediept. Dit alles maakt taal voor de kinderen een zinvolle, motiverende en in het schoolwerk geïntegreerde aangelegenheid.

 

Kinderen ervaren dat het de moeite waard is om te leren schrijven en dat het niet alleen een techniek is die je voor school leert. Ze leren schrijven om voor zichzelf dingen vast te leggen of om anderen iets te vertellen, etc.....

 

Teksten zijn in KLIMOP ook een basis voor het spellingsonderwijs, zo leren de kinderen op eigen niveau de spellingsregels ontdekken. Teksten kunnen natuurlijk ook worden vermenigvuldigd, onder meer voor klaskranten, correspondentieklassen, tekstenboekjes....