schooloverleg met ouders
schooloverleg met ouders

De diverse werkgroepen In Klimop

 

Het Co-Team (coördinatie team van de werkgroepen)

 

Deze groep mensen, de verantwoordelijken van de diverse werkgroepen en het pedagogisch team, de coördinator van de werkgroepen en de coördinator van Klimop en vertegenwoordigingen uit de diverse klassen komen één keer in de maand samen. Op deze vergadering worden de werkgroepen en het team op elkaar af gestemd. De verantwoordelijken vertellen waar de werkgroepen mee bezig zijn, problemen en/of voorstellen worden daar geformuleerd en besproken en zaken worden op elkaar afgestemd.

Werkgroep Milieuzorg Op School – WMOS & Tuin

 

Doel van deze werkgroep is bij de kinderen respect en zorg voor de natuur en het milieu bij te brengen. MOS is eigenlijk een initiatief van de Provincie, die scholen met raad en materiaal ondersteunt. Zo hebben een aantal ouders via de Provincie een cursus voor natuurouder gevolgd. Zorg voor het milieu leeft al vanaf het prille begin in Klimop, maar de MOS-mensen willen hier wat meer de nadruk op leggen en de verwondering van de kinderen over hoe de natuur in elkaar zit, versterken of wekken. Bedoeling is in te spelen op vragen van kinderen m.b.t. natuur en milieu en daarnaast zelf aan de kinderen activiteiten aan te bieden (binnen of buiten de school). Bij deze werkgroep horen ook de kruiden- en groentetuin, het onderhouden van de tuin, die er in de eerste plaats is om “gebruikt te worden” als speelterrein voor de kinderen en de vele acties m.b.t. afvalpreventie.

MOS-ouders zijn geen specialisten ter zake. Je hoeft geen bioloog, tuinier of afvaldeskundige te zijn om bij deze werkgroep aan te sluiten (al is dit natuurlijk heel welkom). Ze gaan samen met de kinderen op verkenning en samen zoeken ze antwoorden op de vragen die daarbij rijzen. Eigenlijk is MOS een vorm van educatieve ondersteuning voor de leerkrachten op het vlak van natuur en milieu.

Aangezien onze werking veel omvat en er veel wordt georganiseerd, is onze ledenlijst langer dan die van de andere werkgroepen. Anders dan bij de andere werkgroepen, zijn we geen kerngroep die nu en dan alle ouders aanspreekt om even mee te helpen (bv. op een werkdag). Elk werkt activiteiten uit die hem/haar liggen... en hoe meer leden, hoe meer we de kinderen kunnen aanbieden.

Onder deze werkgroep zit tot slot ook verkeer. Acties van binnen en buiten de school worden op de voet gevolgd en eventueel in de school geintroduceerd.

Download
Visietekst MOS in Klimop
Visietekst Mos op Klimop .pdf
Adobe Acrobat document 89.0 KB
Download
Publicatie Opentuindag in Klimop ism 't Velt op 2 juni 2014
Opentuindag in Klimop 2 juni 2014.pdf
Adobe Acrobat document 974.4 KB

Werkgroep Inrichting – WI

 

WI zet zich in voor het onderhoud van, en de verbeteringswerken aan, ons kasteel en domein. De vaste leden en de vele ad hoccers zijn enthousiaste sympathieke ouders, teamleden, grootouders, ... en onze klusjesman.

In WI proberen we met een jaarbudget zoveel mogelijk praktische dingen te realiseren. Ons budget bestaat uit centen en de uren dat jij en ik ons kunnen vrijmaken. Hoe meer we van beide hebben, hoe meer we kunnen doen.

Voor het hele werkjaar hebben we reeds data vastgelegd. Maandelijks is er een vergadermoment op een woensdagavond en een werkdag in een weekend om dingen te realiseren. Het is de bedoeling om parallel met de ingeplande werken een programma te laten lopen met leuke activiteiten voor kinderen en ouders. Vooraf krijg je de mogelijkheid om in te tekenen om te helpen bij bepaalde klussen. 

Iedereen is steeds welkom ! ... en neen je hoeft niet handig te zijn ... ervaringsgericht leren, past ook in onze werkgroep.

Werkgroep Ondersteuning – WO

 

Een greep uit de vele klussen:postvakjes verdelen en beheren, begeleiding van kinderen over de middag (eten en pauze), keukeninrichting verbeteren, poetslijsten samenstellen, poetsmateriaal en -producten aankopen en verdelen, relatie met de medewerkers van de opvang en onze poetshulp verzorgen, relatie met de traiteur verzorgen, aanleveren van fruit, drankvoorraad beheren, EHBO koffers controleren en aanvullen, luizencontrole, vuilbakken legen, vervoer naar het containerpark, werkdagen mee helpen ondersteunen (uitnodiging, catering, kinderopvang), verloren kleren beheren, …

Werkgroep Administratie en Boekhouding – WAB

 

Klinkt saaier dan het is. Dit is een ondersteunende werkgroep voor de administratie van de school op alle vlakken. Nadenken en opstellen van de begroting is een jaarlijks terugkomende taak.

Werkgroep Feest - WF

 

Deze werkgroep organiseert niet alleen het Klimopfeest (in juni) maar ook tijdens het schooljaar diverse 'nevenactiviteiten'. Na de Nacht is deze groep aan het zoeken naar nieuwe concepten om er weer een bijzonder feest van de te maken.

Werkgroep Informatie en CommunicatieTechnologie – WICT

 

De Werkgroep Informatie- en CommunicatieTechnologie spitst zich vooral toe op het computerbeheer in Klimop. In de praktijk betekent dit: aanschaf, configuratie en beheer van hardware en software; onderhoud en beveiliging van het netwerk en systemen; het geven van advies/ondersteuning en een aanspreekpunt zijn voor praktische problemen omtrent het ICT gebeuren; technische onderbouw van de interne en externe website,...

Werkgroep Public Relations – WPR

 

Wpr brengt Klimop in de publiciteit via persberichten, flyers, folders, affiches, website,... Wij verzorgen infoavonden/voormiddagen voor kandidaat-ouders en anderen die belangstelling hebben voor het freinetonderwijs.

WPR zorgt ook voor verspreiding van informatie binnen de school : adresboekje, fotoboeken, ... We organiseren 1 à 2 maal per jaar een thema-avond. Daarnaast staat de werkgroep ook voor de inschrijving van nieuwe kinderen.

WPR zorgt dat de stijl waarmee klimop naar buiten komt eenduidend is. Zo zorgen we ervoor dat het nieuwe logo wordt doorgetrokken in bv. website, panelen, …

Werkgroep Preventie Veiligheid en Welzijn – WPVW

 

De werkgroep komt een aantal keren per jaar samen om in het kader van de permanente risicoanalyse het globale preventieplan en jaaractieplan op te stellen en bij te sturen. Dit gebeurt minstens één keer per jaar dmv een grondig onderzoek van de schoolgebouwen en schoolspeelplaats. Ook onderzoekt de werkgroep ongevallen en incidenten in dit kader. De werkgroep stelt onder andere een jaarverslag op. De werkgroep (en dus de hele klimoporganisatie) streeft naar een voortdurende verbetering van het veiligheids- en welzijnsniveau.

Werkgroep Toekomst – WT

 

Niet alleen mogelijke verbouwingen/nieuwbouw zal er aan bod kunnen komen, ook zal er nagedacht worden in functie van de brede school, nieuwe extra vestigingsplaats, ….. 

Werkgroep Fiets - WFIETS

 

Onze jonge Klimoppers gebruiken meer en meer hun fietsen om de nodige verplaatsingen te kunnen doen: sportactiviteiten, zwemmen, uitstappen,…..

Ondertussen hebben we al een heel aantal Klimopfietsen die daar voor gebruikt kunnen worden. Maar die vergen onderhoud, dus als je je geroepen voelt…..

De Raad van Bestuur - RvB

 

Draagt de eindverantwoordelijkheid voor de school. Deze groep mensen bestaat uit de volgende personen :

 

• de coördinator van Klimop

• de coördinator van de diverse werkgroepen (coteam)

• 2 afgevaardigden uit het pedagogisch team

• twee vertegenwoordigers van de ouders

• twee externen (mensen van buiten de school)

 

De RvB komt één keer in de maand samen. De RvB stelt de begroting op, maakt de financiële resultaten bekend via het organiseren van een Algemene Vergadering, geeft goedkeuring aan de verdeling van het lestijdenpakket, volgt juridische zaken op, volgt het co-team, pedagogisch team, onderneemt bv. besprekingen met de gemeente Oostkamp in het kader van de heraanleg van de Fabiolalaan, probeert in conflictsituaties een bemiddelende rol te spelen, ….