Ervaringsgerichte dialoog

 

Om het kiezen mogelijk te maken zijn er heel wat afspraken nodig binnen de klas. Die worden met de kinderen bepaald, vb. na probleem in het poppenhuis waarin 8 kinderen spelen, wordt er afgesproken om de hoek slechts voor 5 kinderen open te stellen. Soms bepaalt de leerkracht wat kan en niet kan: in dit geval spreken we van grenzen (vb. nodig voor de veiligheid in de klas, het goed functioneren van de werking...).

 

Vroeger werd bij het horen over ‘ervaringsgericht werken’ dikwijls ten onrechte gedacht aan een laissez-faire situatie. Dit is zeker niet het geval! Integendeel, kinderen leren door het verwoorden van gedachten en gevoelens, ook hoe het voor een ander is als iets verkeerd of moeilijk gaat. Ze zoeken daarbij mee naar oplossingen. Ze staan open voor kritiek en bepalen mee de afspraken, waardoor ze er ook over waken dat die nageleefd worden.