Klasraad

 

Afhankelijk van de verschillende klasorganisaties wordt de klasraad georganiseerd als onderdeel van de dagdagelijkse klaswerking of wordt het als wekelijkse rubriek opgenomen.

 

Hier worden conflicten, problemen en voorstellen besproken, de klaswerking georganiseerd,…….. Kinderen organiseren zo hun eigen klasorganisatie waarbij verantwoordelijkheid en betrokkenheid centraal staan.

 

Kinderen en leerkracht staan niet tegenover elkaar, maar zoeken samen naar afspraken en organisatievormen, die hun vrijheid in het werk vergroten. De grenzen die ze vanzelf tegenkomen, hoeven niet overschreden te worden, maar kunnen samen worden verlegd.

 

Dit vergroot de verantwoordelijkheid van kinderen aanzienlijk en laat hen aan den lijve ervaren wat democratie kan inhouden. Kinderen ervaren dat er andere manieren zijn om problemen op te lossen. Ze leren dat ze al pratend en proberend tot afspraken kunnen komen.

 

Kinderen worden er zich van bewust dat mensen verschillende waarden en normen hanteren en dat gemeenschappelijke waarden en normen nuttig kunnen zijn