Maximum aantal leerlingen

 

Het schoolbestuur is van oordeel dat maximum 10 klasgroepen in de school, de 2 1/2-jarigen inbegrepen, een absoluut maximum is. Voor de kleuterklassen en de klassen in het lager geldt een maximum van 20 leerlingen per geboortejaar/leerjaar. Het schoolbestuur weigert omwille van materiële omstandigheden bijkomende inschrijvingen bovenop de gestelde maxima omdat die de veiligheid van de kinderen in het gedrang brengt.

Kinderen die ingeschreven zijn tijdens het voorafgaande schooljaar, zijn automatisch ingeschreven voor het nieuwe schooljaar en moeten dus niet opnieuw ingeschreven worden.

  

 

Toelatingsvoorwaarden kinderen die op vijf of op zes jaar in het lager willen starten

 

Sinds 1 september 2010 zijn er bijkomende toelatingsvoorwaarden voor kinderen die op vijf of op zes jaar in het gewoon Nederlandstalig lager onderwijs willen starten. Een vijf- of zesjarige leerling die in het schooljaar 2016-2017 in het gewoon lager onderwijs instapt, moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 

- voldoende aanwezig geweest zijn in het Nederlandstalig kleuteronderwijs gedurende het schooljaar 2016-2017 

- beschikken over een bewijs dat hij of zij gedurende het schooljaar 2016-2017 les heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een buitenlandse lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

 

Peuters

 

Peuters (kleuters) mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze bovendien jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud geworden zijn (dit is op de eerste schooldag in september, na de herfst-, kerst-, krokus-, paas-, hemelvaart- vakantie of op de eerste schooldag van februari).

Klimop verwacht dat de ouders van peuters en kleuters ernaar streven dat ze zindelijk zijn. Alleen op deze manier kunnen wij een optimale pedagogische begeleiding geven in het kleuter.

 

 

Instapprocedure

 

Bij kinderen die op latere leeftijd instromen wordt een instapprocedure opgestart. Via deze procedure wordt geprobeerd om een volledig beeld te krijgen van de beginsituatie van het kind.