Vrij kleuterinitatief

 

De ruimte is zo ingericht dat ze kinderen uitnodigt tot en stimuleert tot activiteit, waarbij ze zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag kunnen.

 

De hoeken zijn duidelijk afgebakend, het materiaal is voorhanden op een hoogte die aan de kleuter aangepast is, open rekken, wat er is mag aangeraakt worden...

Bij het ervaringsgericht werken kiezen de kleuters de hele dag door. Dit kiezen kan voor bepaalde kinderen moeilijk zijn en dan is het de taak van de begeleidster om in te grijpen, om voor het kind een uitdaging te zoeken. Dit kan via observatie ... waar is het kind mee bezig ? Wat kan hem/haar stimuleren om iets verder te gaan in zijn/haar spelkeuze ? Hoe kan ik voor dit kind hulp bieden bij het kiezen (vb. planningsbord opstellen)?

 

Kinderen die bewust kiezen voor een activiteit tonen een grote betrokkenheid (één van de voorwaarden om tot leren te komen). Indien dit niet zo is zoekt de leerkracht opnieuw uit wat er dan wel misloopt. Waarom is dit kind niet betrokken bezig?