Dag- en weekplanning

 

Als de leerkracht aan de hand van methoden en een min of meer strak lesrooster bepaalt wat de kinderen moeten doen, is een planning door kinderen overbodig. Maar als kinderen keuzes kunnen maken uit activiteiten en de hoeveelheid werk en de volgorde van afwerking kunnen bepalen, wordt het noodzakelijk daar voor zichzelf een overzicht van te hebben.

 

In de kleutergroepen ervaren de kinderen al met behulp van de leerkracht hoe een schooldag in elkaar zit en hoe ze in overleg met elkaar en de leerkracht invloed op de dagindeling kunnen uitoefenen.

 

In het lager worden de dag- en weekplanningen individueler naar gelang de leeftijd van de kinderen. Binnen de grenzen die in de klas worden afgesproken is een kind vrij in de eigen werkkeuzen. Het kan beginnen met voor zijn boeiende activiteiten, zelf bepalen wanneer er hard gewerkt wordt en wanneer gas wordt teruggenomen.

 

Een kind ervaart wat het aankan, krijgt overzicht over de eigen mogelijkheden en ervaart het positieve van afgerond werk waar het zelf voor gekozen heeft. De kinderen krijgen langzamerhand overzicht over tijd, leren keuzen maken en zich verantwoordelijk voelen voor het uitvoeren van gepland werk.

 

Hulpmiddelen hiervoor zijn de planningsborden en -schriften die in iedere klas aanwezig zijn.