Tekstbespreking

 

Teksten worden in de groep besproken. Die tekst staat op het bord of wordt vermenigvuldigd. De tekst wordt “vervolmaakt” met betrekking tot helderheid, de bedoeling van de schrijver, de logische opbouw of spelling. De inbreng van de kinderen bij veranderingen is groot, maar de schrijver houdt een belangrijke stem.

 

De kinderen ervaren dat taal een flexibel werktuig is. Grammaticale oefeningen worden in de besprekingen geïntegreerd. De kinderen krijgen zicht op de verschillende soorten zinnen en dat allemaal uit eigen ervaring.

 

Ook spelling kan hier aan bod komen. Leren spellen is ook het leren herkennen en corrigeren van woorden. Nalezen en verbeteren wordt een werkhouding.