Samen school maken !

 

Waarom?

Omdat wij geloven in een "samen-leving", samen werken aan / in de maatschappij: we willen met ons onderwijs hier toe bijdragen - verder uitbouwen van een "menswaardige maatschappij".

 

Samen

We willen onze Klimopkinderen daarop voorbereiden - door er nu aan te beginnen in de mini-maatschappij die de school is én in relatie met de maxi-maatschappij daarbuiten.

 

Hoe willen we dat doen?

Door een globale aanpak die gericht is op een democratische vorming, een sociale opvoeding en een gezonde persoonlijke ontwikkeling. Deze vallen samen - zijn niet van elkaar te scheiden in de praktijk.

 

Enkele essentiële aspecten zijn:

 

DEMOCRATISCHE VORMING

Bewustzijn van veranderbaarheid, begrenzing van mijn invloed, verantwoordelijkheid, eigenwaarde en gelijkwaardigheid.

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Goed gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, in goed contact zijn met je ervaringsstroom, voelen en weten wat er in je omgaat, dit kunnen aanvaarden en er kunnen mee omgaan.

 

SOCIALE VORMING

Leren communiceren, expressie, luisteren, inleven in een ander, afstand nemen en terugblikken, opkomen voor jezelf, opkomen voor een ander, overleggen en samenwerken.

 

Op niveau van de kinderen

  • Samen leren is ook samen leven
  • Zelf zoeken, "tastend zoeken"
  • Gelijkwaardige relatie leerkracht - kind
  • Op zoek naar de "leer-kracht" in het kind; het leren zélf, het proces in
  • Het kind is belangrijk ; laten zijn, ontwikkelen, wekken, uitlokken, stimuleren...
  • Leren is samenwerken: werkstukjes, project, vrije tekst, expressie,
  • Praatronde, klasraad, schoolraad, forum, ...

 

Zoals Freinet verwoordde:

 

"Niet in de kersenboom kruipen en de rijpe kersen naar beneden gooien - maar

de takken naar beneden trekken, zodat het kind zelf de vruchten kan plukken"

 

 

Op niveau van het pedagogisch team

 

Eigen leiderschap

Bewust keuzes maken door een individu, op basis van een goed begrijpen van de situatie waarin die keuze gemaakt wordt.

 

Waarneming naar binnen: proberen gewaar te worden wat er in onszelf omgaat.

 

Waarneming naar buiten: proberen zo goed mogelijk bewust te worden van de omgevingsfactoren, mogelijkheden, beperkingen... We zijn niet almachtig maar zeker ook niet onmachtig: We stoten op grenzen en beperkingen, we kunnen niet alles en zijn dus zeker niet "almachtig". Maar elke situatie biedt ook mogelijkheden om wel iets te ondernemen.

 

Gedeeld leiderschap

binnen de coöperatieve traditie van het freinetonderwijs verdelen we de leiderschapstaken binnen het team.

 

 

Op niveau van de ouders

 

Een coöperatieve organisatie : klasoverleggen, schooloverleggen,

Algemene Vergadering, bgl. bij projecten, zwemmen, werkdagen, poetsen,

werkgroepen, rvb, coteam, .....

Een coöperatieve cultuur: een proces dat nooit af is, blijven zoeken om ouders te informeren, met ouders te dialogeren, samen school maken!