De afsluitronde

 

Het afsluitgesprek is specifiek gericht op de voorbije dagactiviteiten.

Teksten die gemaakt zijn kunnen worden voorgelezen, onderzoekjes worden voorgesteld, knutselwerkjes getoond, toneeltjes gespeeld, afspraken die belangrijk zijn voor de volgende dag worden gemaakt,…. Er is gedurende een hele dag samen geleefd en gewerkt. Er zijn prettige en misschien minder prettige dingen gebeurd. Het is dan ook goed om de dag samen op een goede manier af te sluiten.

 

Het heeft deels een evaluerend karakter, deels is het een moment waarbij directe emoties aan bod kunnen komen.

Uiteindelijk heeft dergelijke dagafsluiting ook een ritueel karakter, een rustmoment. Het betekent voor de kinderen dat het werk in de klas afgesloten wordt.