Natuurlijk leren lezen

 

Natuurlijk lezen is lezen aan de hand van taal en teksten van de kinderen. De koppeling van techniek en inhoud is van begin af aan belangrijk. Alles vindt plaats in een voor de kinderen zinvol verband.

 

De leerkracht kan de verhalen die hij/zij in de praatronde hoort kort opschrijven, waarna het kind er een tekening bij kan maken. Omgekeerd kan natuurlijk ook. (Dit zien we vooral in de kleuterklassen). Het gaat niet om het bijschrijven van losse woorden, maar om de ontdekking dat ervaringen ook in woorden weergegeven kunnen worden. Zo zijn hun eerste zinnen op schrift verbonden met hun eigen gedachten en ervaringen.

 

In leesmethoden gaat het om mededelingen of woorden die, hoe leuk vaak ook gebracht, veel kinderen niet of nauwelijks raken. De zinnen hebben vaak weinig inhoud voor de kinderen die op dat moment met heel andere, vaak heel verschillende dingen bezig zijn. Leren lezen is op die manier het aanbrengen van een geïsoleerde techniek. Nauwelijks komen de kinderen toe aan het begrijpen van het gelezene.

 

Lezen in freinetgroepen neemt een centrale plaats in, zodat kinderen erachter komen wat je ermee kunt. Lezen is iets dat je kunt gebruiken en daarom wil je het leren. Leren lezen doe je niet voor “later”, maar kinderen ervaren dat ze er direct wat kunnen mee doen.