NIEUW ! Klimop werkt met een digitaal inschrijvings-/aanmeldingsformulier.

Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 zal er gewerkt worden met een verplicht digitaal inschrijvings-/aanmeldingsformulier. 

 

Van 2 maart 2020 tot en met 29 maart 2020 zal dit digitaal gebeuren via de volgende link: aanmelden/inschrijven voor schooljaar 2020-2021. Nieuwe ouders krijgen op deze manier gedurende de maand maart 2020 ruim de tijd om via dit inschrijvings-/aanmeldingsformulier hun kind (-eren) aan te melden. Op donderdag 2 april 2020 zullen voor de vrije plaatsen de nieuwe kinderen uitgeloot worden.
Bij de loting wordt er eerst rekening gehouden met de dichtst bij de school wonende aangemelde kinderen (30% van de vrije plaatsen), daarna volgen de andere kinderen (70% van de vrije plaatsen).
Is er helaas geen plaats voor jou kind? Dan wordt de rangorde van de wachtlijst ook door loting vastgelegd. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden. Na schriftelijke bevestiging van mogelijke inschrijving kunnen de ouders hun kind (-eren) effectief inschrijven in Klimop voor 30 mei 2020. 
We hopen dat we op deze manier iedereen een eerlijke kans kunnen geven, zonder kampeertoestanden aan de schoolpoort.
Lukt het je niet om via de website aan te melden, kom dan gedurende deze periode, gerust naar Klimop. We helpen je graag verder en zullen samen het onlineformulier invullen.

 

Vanaf 4 mei start de vrije inschrijvingsperiode. Je komt dan gewoon naar Klimop en samen noteren wij je aanmelding/inschrijving. Alles in volgorde van datum, tijdstip. De mogelijkheid om digitaal in te schrijven zal blijven.  Zie ook nota en schema hieronder.

Het schema hieronder is door de Coronacrisis een beetje aangepast. Zo is de datum (zie onderaan witte kolom) om, na ontvangst van een bevestiging van inschrijving, verlengd tot eind mei om op die manier jullie genoeg tijd te geven om het nodige te kunnen doen.

Ouders die onder de laatste gele kolom vallen krijgen nu de extra mogelijkheid om ook digitaal in te schrijven. Voor die groep zal de digitale link op deze websitepagina terug actief gezet worden vanaf 4 mei.

 Wanneer kan mijn peuter (geboortejaar 2018) starten op school?

Geboren tot en met

 

01 maart 2018

09 mei 2018

04 juli 2018

01 augustus 2018

12 augustus 2018

19 oktober 2018

17 november 2018

31 december 2018

Instapdatum

 

01 september 2020

09 november 2020

04 januari 2021

01 februari 2021

22 februari 2021

19 april 2021

17 mei 2021

01 september 2021Voortaan kan je ook online berekenen op welke datum precies jouw kind voor het eerst naar school mag. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming publiceerde daarvoor een online tool. Klik hier voor deze tool.

 

 

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

  • een kopie van een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (bv. geboorteattest, trouwboekje ouders)

  • een kopie van de SIS-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart of uittreksel uit het bevolkingsregister of plakker mutualiteit (ifv rijksregisternummer)
  • een ingevulde medische fiche (te downloaden hieronder)
  • vragenlijst ministerie van onderwijs over de achtergrond van je kind ( te downloaden hieronder)

Alle nodige kopieën kunnen op school genomen worden.

Download
Meer info over de inschrijvingen.
In deze brochure vindt u meer uitgebreide uitleg over het inschrijvingssysteem in Klimop en vindt u antwoorden op meest gestelde vragen.
A5 KLIMOPREEKS 8 inschrijvingen Klimop.p
Adobe Acrobat document 2.7 MB
Download
Medische fiche Klimopleerling
Medische fiche voor Klimopleerlingen.pdf
Adobe Acrobat document 184.8 KB
Download
Vragenlijst achtergrond leerling
Dit is een vragenlijst opgesteld door het Ministerie van Onderwijs.
Vragenlijst achtergrond ll.pdf
Adobe Acrobat document 252.9 KB