Klimop werkt met een digitaal inschrijvings-/aanmeldingsformulier.

Hoe ziet een dagje in Klimop er uit? Nieuwsgierig? 

Klik hier.

Voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 zal er terug gewerkt worden met een digitaal inschrijvings-/aanmeldingsformulier zodat de kans voor iedereen dezelfde is. Op zaterdag 2 maart organiseren wij tussen 8 - 12 uur een opendeurmoment in Klimop. Iedereen is van harte welkom om meer uitleg over Klimop te krijgen.

 

In het tijdsschema hieronder kun je duidelijk de verschillende fases van aanmelding/inschrijving bekijken. De data per fase zijn onderaan het schema zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

De volgorde voor de aanmeldingen zijn dus als volgt:
1. Broers/zussen en kinderen van personeel: deze periode is afgesloten.
2. Nieuwe ouders kunnen hun kind aanmelden: deze periode is afgesloten.
3. Vrije aanmeldingen - chronologisch. Vanaf 23/5 rond 9 uur zal de volgende link actief gezet worden: KLIK HIER VOOR EEN AANMELDING/INSCHRIJVING
                                           Zie verder het tijdsschema hieronder.

Omdat Klimop met een maximum capaciteit van 20 leerlingen per leeftijd/klasgroep werkt,  zijn de vrije plaatsen beperkt. Is er geen plaats, dan kun je jouw kind altijd aanmelden.  Jouw kind zal op de wachtlijst komen te staan.

 

Tijdsschema inschrijvingen schooljaar 2024-2025

 Wanneer kan mijn peuter starten op school?

 

Er zijn telkens instapmomenten na elke vakantieperiode:

 • 2 september 2024         - start schooljaar 24-25
 • 4 november 2024          - na de herfstvakantie
 • 6 januari 2025               - na de kerstvakantie
 • 3 februari 2025              - geen vakantie, wel teldatum en instapdatum
 • 10 maart 2025               - na de krokusvakantie
 • 22 april 2025                 - na de paasvakantie
 • 2 juni 2025                    - na het hemelvaartsweekend

Je peuter (geboortejaar 2022moet wel minstens 2,5 jaar zijn op het moment van instappen.


Je kan ook online berekenen op welke datum precies jouw kind voor het eerst naar school mag. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming publiceert daarvoor een online tool. Klik hier voor deze tool.

 

 

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

 • een kopie van een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (bv. geboorteattest, trouwboekje ouders)

 • een kopie van de SIS-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart of uittreksel uit het bevolkingsregister of plakker mutualiteit (ifv rijksregisternummer)
 • een ingevulde medische fiche (te downloaden hieronder)
 • vragenlijst ministerie van onderwijs over de achtergrond van je kind ( te downloaden hieronder)

Alle nodige kopieën kunnen op school genomen worden.

Download
Medische fiche Klimopleerling
Medische fiche voor Klimopleerlingen.pdf
Adobe Acrobat document 184.8 KB
Download
Vragenlijst achtergrond leerling
Dit is een vragenlijst opgesteld door het Ministerie van Onderwijs.
Vragenlijst achtergrond ll.pdf
Adobe Acrobat document 252.9 KB