Klimop werkt met een digitaal inschrijvings-/aanmeldingsformulier.

Hoe ziet een dagje in Klimop er uit? Nieuwsgierig? 

Klik hier.

Voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 zal er terug gewerkt worden met een digitaal inschrijvings-/aanmeldingsformulier zodat de kans voor iedereen dezelfde is.

 

In het tijdsschema hieronder kun je duidelijk de verschillende fases van inschrijving bekijken. De data per fase zijn onderaan het schema zichtbaar. 

 

Vrije inschrijvingen kunnen digitaal gebeuren vanaf 2 mei 2023. Klik hier om je aan te melden. 
Zie verder het tijdsschema hieronder.

Omdat Klimop met een maximum capaciteit van 20 leerlingen per leeftijd/klasgroep werkt,  zijn de vrije plaatsen beperkt. Is er geen plaats, dan kun je jouw kind altijd aanmelden.  Jouw kind zal op de wachtlijst komen te staan.

 

Tijdsschema inschrijvingen

 Wanneer kan mijn peuter starten op school?

 

Er zijn telkens instapmomenten na elke vakantieperiode:

 • 1 september 2023
 • 6 november 2023
 • 9 januari 2024
 • 1 februari 2024 (geen vakantie, wel teldatum)
 • 19 februari 2024
 • 15 februari 2024
 • 11 mei 2024

Je peuter (geboortejaar 2021moet wel minstens 2,5 jaar zijn op het moment van instappen.


Je kan ook online berekenen op welke datum precies jouw kind voor het eerst naar school mag. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming publiceert daarvoor een online tool. Klik hier voor deze tool.

 

 

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

 • een kopie van een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (bv. geboorteattest, trouwboekje ouders)

 • een kopie van de SIS-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart of uittreksel uit het bevolkingsregister of plakker mutualiteit (ifv rijksregisternummer)
 • een ingevulde medische fiche (te downloaden hieronder)
 • vragenlijst ministerie van onderwijs over de achtergrond van je kind ( te downloaden hieronder)

Alle nodige kopieën kunnen op school genomen worden.

Download
Medische fiche Klimopleerling
Medische fiche voor Klimopleerlingen.pdf
Adobe Acrobat document 184.8 KB
Download
Vragenlijst achtergrond leerling
Dit is een vragenlijst opgesteld door het Ministerie van Onderwijs.
Vragenlijst achtergrond ll.pdf
Adobe Acrobat document 252.9 KB