Milieuverrijking

 

Bij het ervaringsgericht werken gaan we ervan uit dat kinderen kunnen kiezen voor de activiteit die het meest aansluit bij zijn/haar behoeften.

 

De leidster zorgt voor een goeie indeling van de ruimte, voor aangepast materiaal in de verschillende hoeken en observeert voldoende om te zien of een nieuw soort materiaal kan aangeboden worden om het milieu verder te verrijken. Denk maar aan het ontstaan van projecten (belangstellingspunten genoemd in sommige scholen). Er wordt materiaal de klas binnengebracht dat door de kinderen kan gemanipuleerd worden.

Soms kan het wegnemen van materiaal ook een verrijking inhouden.

 

De kinderen zijn vrij bezig in de klas. Hoeken worden enkel gesloten omdat het storend kan zijn voor een bepaalde activiteit die bezig is, omdat afspraken in die hoek niet nageleefd worden... Doorgaans zijn alle hoeken echter open. De leidster zorgt voor een expliciet of impliciet aanbod.

 

Dagelijks zijn er ook verplichte activiteiten, hoewel ook hier een verschil merkbaar is naargelang de leeftijd van de kleuters (vb. bij peuters laten deelnemen aan een verhaal of niet ?) Deze groepsactiviteiten zijn: onthaal, koek -en fruittijd, verhalentijd, liedjes en versjes, bewegingsactiviteiten, afsluitronde...