Schoolraad

 

Regels en afspraken die groepsoverstijgend zijn, die de hele school aangaan, worden in de schoolraad besproken. Twee kinderen uit elke groep (vanaf 3de kleuter) komen elke vrijdagnamiddag iedere week bijeen. Samen met een begeleider stelt de voorzitter (-ster) (iemand uit de derde graad) de agenda samen en leidt de vergadering.

 

De afspraken en voorstellen worden daarna via de klasvertegenwoordigers besproken in de respectievelijke klassen. 

 

Vele van deze goedgekeurde afspraken en regels komen daarna in 'het blauwe boekje' van Klimop terecht, onderverdeeld in rubrieken als de speelplaats, de kampen, de fietsen, de toiletten, we houden het groen, veilig en leuk......

Hieronder kan je de meest recente versie van ons 'blauwe boekje' raadplegen.

Download
het blauwe boekje van Klimop maart 2015
Adobe Acrobat document 319.8 KB