De klaskrant

 

De klaskrant heeft verschillende functies. In de eerste plaats is het een eindproduct waaraan door alle kinderen van de groep gewerkt wordt. In de tweede plaats is het een communicatiemiddel naar de ouders en naar andere groepen leerlingen binnen en buiten de eigen school. De krant biedt een overzicht van wat in de loop van een week, maand in de klas gebeurde: een bloemlezing van vrije teksten, projectverslagen, kunstwerkjes, fragmenten uit het dagboek van de klas en dergelijke worden erin opgenomen.

Bij de vormgeving van de klaskrant staat de nauwgezetheid, zorgzaamheid, stielvaardigheid en fierheid over het werk van de goede ambachtsman model voor het werk van de kinderen. De ambachtelijke druk- en illustratietechnieken (drukpers, linosnijden, limograaf, zeefdruk, enz..) blijven daarom een belangrijke plaats innemen bij het maken van een klaskrant.

Ze stimuleren ook meer het coöperatief samenwerken in de klas dan de moderne reproduceermiddelen zoals het kopieerapparaat. Maar de informatie- en communicatietechnologie is zo veel handiger dat ze een evidente plaats gekregen heeft in de huidige freinetklassen. Wat langere teksten worden op computer ingetikt en uitgeprint, illustraties kunnen ingescand worden, werkstukken worden digitaal gefotografeerd en het groepsproces kan op video worden opgenomen. De klaskrant komt dan op de website van de klas of de school of kan per e-mail naar de correspondentieklas(sen) verstuurd worden.