Eerst een stukje Klimopgeschiedenis... 

 

April 1989

Vanuit een groep leerkrachten en ouders van kinderen die in het gewoon onderwijs zaten kwam het idee om met een eigen, andere school te starten.

Hoe kunnen we het onderwijs op een andere manier invullen, hoe kunnen we kinderen beter motiveren, hoe kunnen we kinderen en ouders meer betrekken

wij het onderwijs?

Via o.a. een schoolbezoek aan de Appeltuin in Leuven, één van de eerste freinetscholen in Vlaanderen en het lezen van literatuur rond methodeonderwijs (Steiner, Freinet, Jenaplan, Montessori...) kreeg het idee

stilaan meer vaste vorm.

 

1991

Na vele infosessies kwam eind augustus het verlossende telefoontje: "We hebben 50 kinderen die ingeschreven zijn! " Leerkrachten belden naar directies om hun job op te zeggen bij hun "oude" school en op 1 september 1991 konden we starten met Klimop in een gebouw in de Kelkstraat, centrum Brugge. De eerste freinetschool in Brugge was geboren !

 

1992

Na problemen met de infrastructuur moest Klimop in februari 1992 noodgedwongen verhuizen naar een oud schoolgebouw in een buitenwijk van Brugge, St.Jozef.

 

1993

Het leerlingenaantal bleef toenemen waardoor Klimop genoodzaakt werd om uit te kijken naar een ander, ruimer gebouw. Voormalige leegstaande MPI-gebouwen in St. Andries van het gemeenschapsonderwijs werden de nieuwe stek van Klimop. Na een zomer hard werken met vele vrijwilligers was de school in september klaar om te beginnen aan een nieuw verhaal.

 

Klimop barstte als onafhankelijke school uit z'n voegen, wachtlijsten groeiden aan waardoor de vraag naar een nieuwe vestiging zich opdrong. Vanuit de wachtlijsten van Klimop werd de Tandem gestart als tweede

onafhankelijke freinetschool, nu in het centrum van Brugge. Na een jaar werd ook het gebouw van de Tandem te klein. De Tandem nam uiteindelijk de beslissing om zich aan te sluiten bij het gemeenschapsonderwijs. St Kruis

werd de definitieve plaats voor de Tandem.

 

1996

FOPEM wordt opgericht door een groep vrije methodescholen, waaronder Klimop. FOPEM staat voor: "Federatie van Onafhankelijke Pluralistische en Emancipatorische Methodescholen". Naast het organiseren van nascholing en

het uitgeven van een nieuwsbrief zijn de belangenbehartiging en het ondersteunen van nieuwe initiatieven de kerntaken van FOPEM.

 

1999

Voor Klimop kwam het einde van de huurperiode op St-Andries in zicht. Er waren twee opties: aansluiten bij het gemeenschapsonderwijs of de onafhankelijke koers blijven volgen. In het eerste geval mochten we daar

blijven, in het tweede geval moesten we uit de gebouwen en stonden we met Klimop letterlijk op straat.....

 

Na een rumoerige periode in de Klimopgeschiedenis koos Klimop uiteindelijk om de onafhankelijke koers te blijven volgen, met alle gevolgen van dien....

 

Na alweer een lange zoektocht naar een nieuw gebouw, met als serieuze mogelijkheden een gebouw in de Losschaertstraat en een gebouw aan de Spinolarei werd het uiteindelijk "Kasteel Macieberg" in Oostkamp.

Tijdens de verbouwingswerken (zie foto's onderdaan deze pagina) konden we tijdelijk terecht in gebouwen van het Leyselehof in St. Michiels, voormalige scoutslokalen. Na weer een zomer hard werken waren de lokalen klaar voor het nieuwe schooljaar!

 

2002

Eind februari 2002 kwam er dan een einde aan de verhuisperikelen van Klimop. Het kasteel en het kasteeldomein aan de rand van Oostkamp werd vanaf dan de thuisbasis van Klimop.

 

Meer info over de keuzes in verband met de verbouwingen vind je op de pagina "Geschiedenis van kasteel Macieberg". Onderaan de pagina vind je een artikel uit het tijdschrift Mosterd die je kunt downloaden en die deze keuzes goed beschrijft. 

 

2004

Klimop start, samen met andere FOPEM scholen, op 1 september met een eigen scholengemeenschap, SOM. SOM staat voor Scholengemeenschap van Onafhankelijke Methodescholen. SOM groepeert op dit moment 21

methodescholen, verspreid over heel Vlaanderen.

 

2011

September 2011, Klimop bestaat 20 jaar! Het werd een fantastisch feestjaar met maandelijkse activiteiten met als afsluiter een geweldig groot feest in juni 2012. Ook werd er inhoudelijk even teruggekeken naar, maar vooral vooruitgedacht over de coöperatieve werking in Klimop, samen met de kinderen, ouders, pedagogische team en rvb. Ter herinnering werd er een prachtig boek uitgegeven. Klik hier voor het introductiefilmpje van het boek.

 

2012

Klimop kreeg doorlichting (inspectie) in januari / februari 2012. Met als resultaat een gunstig advies! Op basis van het voorzonderzoek en in het kader van een gedifferentieerde doorlichting heeft de inspectie leergebieden en

procesindicatoren/procesvariabelen geselecteerd voor onderzoek tijdens de doorlichtingsbezoeken. 

 

2014

De onteigening van een strook grond langs de Fabiolalaan is een feit. De straat wordt heraangelegd: een verbreding van de weg, een voet- en een fietspad en groenstroken. Op de nieuwe verkaveling tegenover Klimop worden er een 200-tal nieuwe woningen gebouwd.

 

2015

De eerste ideeën over een mogelijk uitbreiding beginnen vorm te krijgen. Het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) moet nog wel aangepast worden... 

 

2016

Werkgroep Toekomst denkt verder na, een architect (Ivo Demeyer) wordt aangesteld om de plannen te concretiseren. 

 

2018

Qubus start de werken op vanaf 1/9/2018. De houtskeletbouw krijgt snel vorm.

 

2019

Tijdens een aantal werkdagen in februari 2019 worden de nieuwe ruimtes samen met de ouders geschilderd en geïnstalleerd. 11 maart startten we in de nieuwe peuter en kleuterklas.

 

 

 

Hieronder enkele foto's van de verbouwing van Kasteel Macieberg gedurende de periode 1999-2002.