KLIMOP werkt vrijwillig mee aan tryoutfase 3

 

Op 24 maart 2017 kregen diverse scholen in Vlaanderen een mail in opdracht van Lieven Viane (Inspecteur – Generaal) en Bart Maes (Coördinerend Inspecteur) van de Vlaamse Onderwijsinspectie met de volgende vraag:

 

“Graag probeert de Onderwijsinspectie in interactie met de scholen aspecten van deze vernieuwde aanpak uit. Op basis van diverse criteria zijn we van mening dat uw school daarin een waardevolle bijdrage kan leveren. We willen een try-out uitvoeren rond vragen zoals: Slaagt de school erin om kwaliteitszorg te realiseren? Is het aangeboden onderwijsleerproces kwaliteitsvol? Welke zijn de effecten van het kwaliteitsvol onderwijs? Is het beleid goed?

Voor het onderdeel ‘leerlingenbegeleiding’ gaan we tijdens de try-out graag in gesprek met de CLB-medewerkers die uw school begeleiden. Het is voor ons dan ook belangrijk dat één of meer CLB-medewerkers tijdens de try-outperiode beschikbaar kan/kunnen zijn voor een gesprek.

Concreet vindt de try-out plaats in de week van 15 tot en met 19 mei 2017. Dit bezoek houdt zowel gesprekken, klasbezoeken als documentenanalyse in. We vragen tevens toestemming om gesprekken (geen lesobservaties) met inspecteurs en medewerkers te filmen, dit in het kader van onze eigen interne kwaliteitszorg.

De feedback van u en uw team is van onschatbare waarde bij de ontwikkeling van onze onderzoeksinstrumenten. Wij zouden het dan ook enorm waarderen, mocht uw school aan de try-out willen deelnemen. Door onze bevindingen terug te koppelen, zorgen we er graag voor dat de try-out ook voor uw team een leerrijke ervaring worden.

We kijken uit naar een positieve reactie via mail uiterlijk op 20 april 2017. Daarna nemen we met de geselecteerde scholen contact op voor de praktische afspraken.”

 

Met het team in Klimop werd besloten om vrijwillig mee te werken aan deze tryout. Het team was er van overtuigd dat dit kansen bood om mee te werken aan de nieuwe invulling van Inspectie 2.0 Ook vonden we dat wij als onafhankelijke school (en enige Fopem- en OKO school ) een belangrijke bijdrage konden leveren. Tevens was dit een unieke kans om de groeikansen voor Klimop naar boven te laten komen. Een win-win dus!

 

En op 26 april 2017 ontvingen wij de volgende mail:

 

“Geachte heer,

Zoals telefonisch afgesproken vindt op woensdag 3 mei vanaf 9 uur een verkennend gesprek plaats om de try-out vlot te laten verlopen. Dit gesprek kan 2 à 3 uur in beslag nemen.

Jan De Vos, Mathias Chlarie en Karin Verweij zullen samen met mij de try-out in uw school van 15 tot en met 19 mei uitvoeren.

Nogmaals bedankt voor jullie engagement. Met vriendelijke groeten,

Marianne D'Heer”

 

Inspectieverslag KLIMOP – Tryoutfase 3 – 15/19 mei 2017

 

Hieronder vind je het inspectieverslag, aangevuld met (concrete) aanvullingen uit het “terugkoppelingsgesprek”. Dit is een gesprek met het volledige pedagogisch team en de inspectie over de bevindingen en de resultaten van de doorlichtingsweek.
De verslaggeving was een nieuw element voor de inspectie in deze fase 3. Ook werd er voor het eerst met het ‘spinnenweb-model’ gewerkt; een visualisatie van de resultaten.

Om het verslag goed te begrijpen en het spinnenweb goed te lezen wordt eerst uitleg geven over de betekenis van de kleurcodes.

 

En, voor alle duidelijkheid, Klimop kreeg een ‘Gunstig advies’

 

Download
Eindverslag Inspectie tryoutfase 3
Hier vind je het inspectieverslag, aangevuld met (concrete) aanvullingen uit het “terugkoppelingsgesprek”. Dit is een gesprek met het volledige pedagogisch team en de inspectie over de bevindingen en de resultaten van de doorlichtingsweek.
A5 KLIMOPREEKS 11 Eindverslag Klimop ins
Adobe Acrobat document 3.5 MB