De Freinetbibliotheek

 

De volgende boeken zijn de koop in Klimop:

 

 

Célestin Freinet, een pedagoog voor onze tijd

Dit meer dan 600 bladzijden tellende boek is de beschrijving van Freinets levensverhaal. Het is de vertaling van de biografie over Freinet van Michel Barré. Het onderwijsdebat over zinvol leren in een veelkleurige klas, over kennis en cultuuroverdracht, gezonde wedijver in plaats van competitie, persoonlijke ontplooiing en burgerzin, techniek en kunst op school kan het frisse geluid van Célestin Freinet , een pedagoog voor onze tijd goed gebruiken. De historische context van zijn zoektocht naar beter onderwijs wordt duidelijk geschetst. Proefondervindelijk ontwerpt Freinet technieken en materialen. Dit boek, prachtig vertaald door Rouke Broersma, bewijst opnieuw de actuele waarde van deze pedagogie.

37,50 €

  • Uitverkocht

Proefondervindelijk Verkennen - C. Freinet

Een jaar voor zijn dood vatte Freinet zijn ideeën over opvoeden, opgroeien, leren en leven nog eenmaal samen in de brochure Proefondervindelijk Verkennen (Tâtonnement Expérimental). Die titel bevat de kern van zijn onderwijsopvatting. En opnieuw blijken zijn ideeën actueler en prikkelender dan ooit. Hoe neemt de mensheid toe in kennis, wetenschap, techniek en cultuur? Dat is dezelfde vraag als: hoe leren kinderen praten, lopen, fietsen,tekenen, computeren, boompje klimmen? Niet door schoolse lessen maar door Proefondervindelijk Verkennen. Een pleidooi voor levend leren. Het boek van Freinet, vertaald door Rouke Broersma bevat 68 paginas en is in kleur gedrukt.

12,50 €

  • Uitverkocht

Petersen & Freinet - Jenaplan & Moderne School

Petersen & Freinet, Jenaplan & Moderne School. De grondleggers van de jenaplan- en van de freinetschool hadden elkaar al voor de Tweede Wereldoorlog ontmoet. Wat hadden ze elkaar te vertellen? Freek Velthausz en Rouke Broersma baseerden op briefwisselingen en andere documenten een prachtig 112 bladzijden tellend boek. In de epiloog bepleiten de auteurs een intensievere samenwerking tussen Jenaplan en Moderne School.

15,00 €

  • Uitverkocht

Geraakt! & Frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog

Geraakt & Frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog is het zesde nummer dat verscheen in de Freinetbibliotheek. In 1917 raakte Freinet tijdens de loopgravenoorlog in Noord-Frankrijk gewond. Hij schreef hierover in 1920 de novelle Geraakt. Deze is door Rouke Broersma vertaald. Ook vertaalde hij het boekje Frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog dat Freinet in 1958 voor kinderen schreef. In een bundel worden Geraakt en Frontsoldaat hier beschikbaar gesteld.

12,50 €

  • Uitverkocht

Tony de Wees - Célestin Freinet

Tony de Wees is het eerste kinderboek van Freinet. De oorspronkelijk titel was Tony l`Assissté. Het is een kinderboekje met prachtige houtgravures en telt 80 bladzijden. Het oorspronkelijke boek is door Rouke Broersma uit het Frans vertaald. Het boek is compleet gemaakt met een tekst over Freinet.

10,00 €

  • Uitverkocht