De financiering

De financiering wordt gerealiseerd door een renteloze lening aan de vzw Klimop.

Voor scholenbouw is er een subsidiëring voorzien van 70%, de andere 30% moet de school zelf financieren en dankzij de vrijwillige verkoop en de subsidiëring dachten we rond te komen om de klassen te kunnen bouwen.


MAAR de overheid veranderde de wetgeving! Vanaf 1 juli 2016 komt nieuwbouw niet meer in aanmerking voor de verkorte procedure. (= subsidieschijven à 125.000 euro + BTW) Twee verkorte procedures (voor elke klas één) was dus niet meer mogelijk. Er was wel nog een overgangsregeling waarbij we het volledige project nog in één verkorte procedure konden opstarten, maar aan minder goede voorwaarden.

Door de gewijzigde wetgeving waren er dus maar 2 mogelijkheden meer:

        1. opteren om op de wachtlijst te gaan staan en het project zo met minstens 10 jaar     

            uit te stellen.
        2. of de ondertussen zeer concreet uitgewerkte plannen voor de nieuwe klassen toch

            uitvoeren en op zoek gaan naar de nodige extra financiering.

Gezien de grote noodzaak aan de nieuwe klassen werd geopteerd om een dossier in te dienen bij Agion en te proberen de financiering bij elkaar te krijgen…

Om een project van deze omvang te financieren bestaan er verschillende mogelijkheden:

 • er kan gewerkt worden met eigen middelen
 • er kan een financiering bij een bank worden aangegaan
 • er kan een beroep worden gedaan op crowdfunding.

Via financiering kan een deel van de benodigde middelen opgehaald worden. Agion waarborgt immers de 30% die ze niet subsidiëren. Helaas is dit ruim onvoldoende voor het volledige bedrag dat zelf betaald moet worden. Het project moet dus bekostigd worden met een combinatie van de drie mogelijkheden.

 

Concreet wordt de kost van de 2 nieuwe klassen geraamd op 300.000 euro: 

 • De overheid subsidieert hiervan 92.750,00 euro. (70% van 125.000 euro + BTW)
 • Klimop heeft dankzij de onteigening en door jarenlang zeer spaarzaam om te springen met de beschikbare middelen 97.000 euro gespaard voor de investering,
 • maar we komen dus nog 110.250 euro tekort. Agion waarborgt een financiering bij de bank voor maximaal 39.750 euro, waardoor we dus nog steeds 70.500 euro tekort komen…

Destijds bij de aankoop en de verbouwing van het kasteel werd er reeds een renteloze obligatielening uitgeschreven, deze is ondertussen volledig terugbetaald.

Ook nu wensen we opnieuw een beroep te doen op deze coöperatieve manier van financieren. Deze vorm van crowdfunding heeft voor de school een heel aantal voordelen.

De renteloze lening zou terugbetaald worden met de middelen die vrij komen eens de huidige leningen ( een 4-tal) voor de aankoop en verbouwing van het kasteel aflopen. De eerste lening vervalt binnen 9 jaar, in juli 2026, de laatste lening wordt in oktober 2028 volledig afgelost.

 

Daarom zou de renteloze lening via lottrekking terugbetaald worden volgens onderstaand schema:

1/10/2026:      6.000 euro

1/04/2027:    13.000 euro

1/10/2027:    15.500 euro

1/04/2028:    15.500 euro

1/10/2028:    18.000 euro

1/04/2029:    18.000 euro

1/10/2029:    18.000 euro

1/04/2030:      6.000 euro

 

De feiten op een rijtje:

 • Door de obligatielening pas terug te betalen na het vervallen van de huidige leningen wordt de schoolwerking zoveel mogelijk ontzien. Elk jaar beknibbelt de overheid iets op de werkingsmiddelen van de scholen, om het gat in de begroting dicht te krijgen.
 • Bij een lening bij de bank, moet er direct gestart worden met aflossingen, waardoor opnieuw iets minder middelen over blijven voor de werking van de school.
 • Met de renteloze lening, behouden we deze middelen voor de werking van de school. De aflossingen van de huidige leningen zijn al jaren een vaste post in de begroting, deze zullen nu enkel een paar jaar later (maximaal 3 jaar) wegvallen.
 • Doordat de renteloze lening terugbetaald wordt door de vrijgekomen middelen van de weggevallen leningen, is de terugbetalingscapaciteit van de school dan ook verzekerd.
 • De financiering bij de bank is een dure oplossing, want aan de bank moet enerzijds intrest betaald worden, en anderzijds moet aan Agion een vergoeding betaald worden voor de door hen verstrekte waarborg. (De bank mag van Agion immers geen hypotheek op de gebouwen nemen).