De geschiedenis van Klimop

April 1989

Vanuit een groep leerkrachten en ouders van kinderen die in het gewoon onderwijs zaten kwam het idee om met een eigen, andere school te starten. Hoe kunnen we het onderwijs op een andere manier invullen, hoe kunnen we kinderen beter motiveren, hoe kunnen we kinderen en ouders meer betrekken bij het onderwijs? Via o.a. een schoolbezoek aan de Appeltuin in Leuven, één van de eerste freinetscholen in Vlaanderen en het lezen van literatuur rond methodeonderwijs (Steiner, Freinet, Jenaplan, Montessori...) kreeg het idee stilaan meer vaste vorm.

1991

Na vele infosessies kwam eind augustus het verlossende telefoontje: “We hebben 50 kinderen die ingeschreven zijn! " Leerkrachten belden naar directies om hun job op te zeggen bij hun "oude" school en op 1 september 1991 konden we starten met Klimop in een gebouw in de Kelkstraat, centrum Brugge. De eerste freinetschool in Brugge was geboren !

1992

Na problemen met de infrastructuur moest Klimop in februari 1992 noodgedwongen verhuizen naar een oud schoolgebouw in een buitenwijk van Brugge, St.Jozef.

1993

Het leerlingenaantal bleef toenemen waardoor Klimop genoodzaakt werd om uit te kijken naar een ander, ruimer gebouw. Voormalige leegstaande MPI-gebouwen in St. Andries van het gemeenschapsonderwijs werden de nieuwe stek van Klimop. Na een zomer hard werken met vele vrijwilligers was de school in september klaar om te beginnen aan een nieuw verhaal.

Klimop barstte als onafhankelijke school uit z'n voegen, wachtlijsten groeiden aan waardoor de vraag naar een nieuwe vestiging zich opdrong. Vanuit de wachtlijsten van Klimop werd de Tandem gestart als tweede onafhankelijke freinetschool, nu in het centrum van Brugge. Na een jaar werd
ook het gebouw van de Tandem te klein. De Tandem nam uiteindelijk de beslissing om zich aan te sluiten bij het gemeenschapsonderwijs. St Kruis werd de definitieve plaats voor de Tandem.


1995

Een eerste doorlichting van Klimop met het eindadvies van het toenmalige inspectieteam: gunstig ! Uit het verslag: “Het valt op dat de school duidelijk is wat ze ook wil zijn. Er moet op gewezen worden dat dit in het brede onderwijsveld niet steeds zo vanzelfsprekend is. De hier vastgestelde consequentie is ongetwijfeld het gevolg van de aanzienlijke inspanningen…”

1996

FOPEM wordt opgericht door een groep vrije methodescholen, waaronder Klimop. FOPEM staat voor: "Federatie van Onafhankelijke Pluralistische en Emancipatorische Methodescholen". Naast het organiseren van nascholing en het uitgeven van een nieuwsbrief zijn de belangenbehartiging en het ondersteunen van nieuwe initiatieven de kerntaken van FOPEM.

1999

Voor Klimop kwam het einde van de huurperiode op St-Andries in zicht. Er waren twee opties: aansluiten bij het gemeenschapsonderwijs of de onafhankelijke koers blijven volgen. In het eerste geval mochten we daar blijven, in het tweede geval moesten we uit de gebouwen en stonden we met Klimop letterlijk op straat.....

Na een rumoerige periode in de Klimopgeschiedenis koos Klimop uiteindelijk om de onafhankelijke koers te blijven volgen, met alle gevolgen van dien....

Na alweer een lange zoektocht naar een nieuw gebouw, met als serieuze mogelijkheden een gebouw in de Losschaertstraat in Brugge en een gebouw aan de Spinolarei werd het uiteindelijk "Kasteel Macieberg" in Oostkamp.

Tijdens de verbouwingswerken konden we tijdelijk terecht in gebouwen van het Leyselehof in St. Michiels, voormalige scoutslokalen. Na weer een zomer hard werken waren de lokalen klaar voor het nieuwe schooljaar!

2002

Eind februari 2002 kwam er dan een einde aan de verhuisperikelen van Klimop. Het kasteel en het kasteeldomein Macieberg aan de rand van Oostkamp werd vanaf dan de definitieve thuisbasis van Klimop.
 
2004

Een tweede doorlichting in Klimop. Er wordt terug een gunstig advies gegeven. Uit het verslag: “Werkelijkheidsgericht onderwijs en horizontale samenhang zijn van een sterk niveau. Inspelen op de leef- en belevingswereld van de leerlingen is opmerkelijk. Het hele leerproces is doordrongen van de aandacht voor de cognitieve productieve leerstrategieën waardoor het transferbevorderend werken wordt gestimuleerd…”

Klimop start, samen met andere FOPEM scholen, op 1 september met een eigen scholengemeenschap, SOM. SOM staat voor Scholengemeenschap van Onafhankelijke Methodescholen. SOM groepeert op dit moment 25 methodescholen, verspreid over heel Vlaanderen.

2009

Na de nodige offertes, aanbestedingen en aanpassingen op het domein kon op 9 november 2009 de peuter/slaapklas van start. Een eigen plek voor onze jongste Klimoppers, voorzien van alle comfort.

2011

September 2011, Klimop bestaat 20 jaar! Het werd een fantastisch feestjaar met maandelijkse activiteiten met als afsluiter een geweldig groot feest in juni 2012. Ook werd er inhoudelijk even teruggekeken naar, maar vooral vooruitgedacht over de coöperatieve werking in Klimop, samen met de kinderen, ouders, pedagogische team en rvb. Ter herinnering werd er een prachtig boek uitgegeven.

2012

Klimop kreeg een derde doorlichting (inspectie) in januari / februari 2012. Met als resultaat een gunstig advies! Op basis van het vooronderzoek en in het kader van een gedifferentieerde doorlichting had de inspectie de volgende leergebieden in de focus gezet: Kleuteronderwijs: wiskundige initiatie en wereldoriëntatie, Lager onderwijs: wiskunde en wereldoriëntatie. Als procesindicatoren of -variabelen waren leerbegeleiding en evaluatiepraktijk de belangrijkste items.

2014

De vrijwillige verkoop van een strook grond langs de Fabiolalaan is een feit. De straat wordt heraangelegd: een verbreding van de weg, een voet- en een fietspad en groenstroken. Op de nieuwe verkaveling tegenover Klimop worden er een 200-tal nieuwe woningen gebouwd.

 

2016

Augustus/september, de parkeerplaats van Klimop wordt heraangelegd. Er komt bestrating en het dolomiet wordt vernieuwd. Er werd (-en)  een nieuwe omheining en nieuwe poorten geplaatst. Het geheel wordt afgewerkt met nieuwe beplanting.

2017

Na de zomervakantie wordt er gestart met de bouw van 2 nieuwe kleuterklaslokalen, gelegen aan de achterkant (vijverkant) van het kasteel. De polyvalente ruimte in het kasteel wordt terug klasvrij gemaakt en de peuters verhuizen van de containerklas naar het nieuwe gebouw.