De obligatielening

Voor de financiering van de bouw van een nieuwe peuterklas en een 1ste kleuterklas wordt volgende renteloze obligatielening uitgeschreven:

 

 

  • De obligatielening wordt uitgeschreven in schijven van 250,00 euro. Per storting van 250,00 euro wordt 1 obligatie toegekend.
  • Er worden voor maximaal 110.000,00 euro aan inschrijvingen aanvaard, de stortingen die ontvangen worden nadat dit bedrag bereikt werd, zullen worden teruggestort.
  • De looptijd van de lening varieert tussen de 9 en 13 jaar. De terugbetalingen gebeuren volgens lottrekking, bij elke vervaldag worden er voor het terug te betalen bedrag loten getrokken, en de eigenaars van deze obligaties zullen gecontacteerd worden voor de terugbetaling van hun obligatie.
  • Inschrijven kan door storting op rekeningnummer BE48 0012 0929 2027 , BICCODE: GEBABEBB, met mededeling: Renteloze Lening + Naam en Adres. Na ontvangst van de betaling worden de ontvangen bedragen ingeschreven in het obligatieregister, en worden de toegekende obligaties bezorgd aan de inschrijver.
  • Bij de terugbetaling van de lening zullen de uitgelote obligatiehouders gecontacteerd worden betreffende de terugbetaling van hun obligaties.
  • De terugbetaling gebeurt aan 100%, de volledige inschrijving wordt terugbetaald, zonder intrest.
  • De obligaties zijn niet overdraagbaar, ze zullen enkel worden terugbetaald aan de initiële inschrijvers, in geval van overlijden, of scheiding van de inschrijvers wordt de obligatie proportioneel aan elke individuele inschrijver of erfgenaam uitbetaald, tenzij de inschrijvers of de erfgenamen unaniem aan de school laten weten aan wie er uitbetaald moet worden.

Nog vragen?
Meer info bij Bert Lozie, bert.lozie@klimop.info  of via info@klimop.info (Klaas Mulder)